Om Intermezzo

Intermezzo Kulturproduktion bildades 1986.

Affärsidé
Intermezzos affärsidé är att genomföra events av hög klass som speglar våra uppdragsgivares företagskultur, identitet och värderingar.

Hur vi tänker
Evenemang ingår som en viktig del i många organisationers kommunikations- och marknadsföringsstrategi. Eftersom alla events skickar signaler till omvärlden bör de förmedla rätt budskap till rätt målgrupp. Ett evenemang skall erbjuda nya, gärna oväntade, upplevelser och en chans för deltagarna att mötas i nya sammanhang.

Hur vi arbetar
Intermezzo arbetar som rådgivare och arrangör. Vi har oftast ansvaret för ett event från idé till uppföljning. Efter genomgång med vår uppdragsgivare om syftet och målet med varje evenemang presenterar vi ett utförligt förslag med en detaljerad kostnadsberäkning. Intermezzo anlitas av såväl svenska som internationella företag och organisationer. Med flera av våra kunder har vi ett kontinuerligt samarbete.